MTube

Vytvoření celé značky a firemní identity (logo, vizitky, web, videa, 3D modely, fotky, propagační obrázky atd.) pro jednu začínající společnost, se kterou dodnes spolupracuji. Tato společnost vynalezla a vyvinula unikátní patentovaný hasicí systém. Nápad na logo vzešel z varovného nápisu proti požáru. Celá firemní identita je velmi industriální a "těžká", což se k firmě a její činnosti hodí přitom je odlišná od standardních identit, které se pohybují ve stejné industrii.

Úvodní video

Firemní identita